Sık Sorulan Sorular

Karaciğer tümörü tanısı konulan bir hastanın ameliyat şansı var mıdır? Ameliyatın sonuçları nasıldır?
Cevap: Bu sorunun cevabını verebilmek için karaciğerdeki tümörün nereden kaynaklandığını, başka bir organdan sıçrayıp sıçramadığını (metastaz), tümörün boyutunu, birden fazlaysa sayısını ve karaciğer dokusunun niteliğini bilmek gerekir. Ancak kısaca söylemek gerekirse karaciğer cerrahisindeki gelişmeler göz önüne alındığında günümüzde birçok hastada cerrahi uygulanabilmektedir. Bazen birden fazla seansta veya araya kemoterapi seansları sokularak, hastalar başlangıçta ameliyat edilemez gibi görünen tümörlerden kurtulabilmektedir.
Hastanın ameliyat için uygun olup olmadığını deneyimli bir radyoloğun yorumu sonrası bu alanda deneyim sahibi bir cerrah vermelidir.

Karaciğer tümörlerinde tercih edilen tedavi yöntemleri nelerdir?
Cevap: Tercih edilen tedavi cerrahidir. Bu hastalığın bulunduğu karaciğer bölümünün çıkarılmasını içeren bir ameliyattır. Karaciğerin kendi dokusuna ait kanserlerde karaciğer nakli de seçenekler arasındadır.
Cerrahi uygulanamayan hastalarda tümörü yok edecek işlemler (radyofrekans, mikrodalga ile yakma), kemoterapi (ilaç tedavisi) ve nükleer tıp tedavileri (mikroküre tedavisi) uygulanmaktadır.
Sonuçları karşılaştırıldığında cerrahi içlerinde en yüz güldürücü, bazı hastalarda da tam şifa sağlayıcı tedavi yöntemidir.
Karaciğer ameliyatları sonrası riskler nelerdir?
Cevap: Karaciğer ameliyatları cerrahinin en büyük ameliyatlarıdır. Bu nedenle birçok cerrahi riskini de beraberinde içerir. Geriye kalan karaciğer dokusundan kanama veya safra sızıntısı olabilir. Karaciğerin bir bölümü çıkarıldıktan sonra geriye kalan karaciğer vücudun ihtiyaç duyduğu görevleri yerine getirmede yetersiz kalabilir. Bunların dışında büyük ameliyatlardan sonra görülebilen her türlü ciddi sorun da yaşanabilir

Pankreas kanseri tanısı konulan bir hastanın ameliyat şansı var mıdır? Ameliyatın sonuçları nasıldır?
Cevap: Pankreas kanserinin en başarılı tedavi yöntemi cerrahidir. Hastaların cerrahi için uygun olup olmadığı tümörün yerine, tipine ve çevre organlarla ilişkisine göre değişir. Pankreas tümörlerinde çevre damar tutulumu olan hastaların bir bölümünde tümör ile birlikte damarın bir bölümü de çıkarılabilmektedir.

Pankreas ameliyatının riskleri nelerdir?
Cevap: Her ameliyatın riski vardır. Pankreas ameliyatları genel cerrahinin riski en yüksek ameliyatlarındandır. Ameliyat sonrası kanamalar veya iyileşmeyen dokulardan kaçaklar olabileceği gibi hastanın cerrahiyle doğrudan ilgisi olmayan ciddi bazı tıbbi sorunları da ortaya çıkabilir.

Karaciğer, pankreas, safra yolu ameliyatları öncesi hazırlıklar nelerdir? Bu hazırlıklar ne kadar sürer?
Cevap: Hastalarda ameliyat öncesi tanıya yönelik birçok işlem yapılır. Öte yandan bu majör ameliyatlara belirli bir tıbbi hazırlık da uygulanmaktadır. Bu hazırlıklar hastanın genel durumuna, kondisyonuna, ameliyatın büyüklüğüne göre değişir. Ayrıca hazırlık süresi de buna paralel olarak uzar ya da kısalır.

Karaciğer, pankreas, safra yolu ameliyatları ne kadar sürer?
Cevap: Buna kesin bir cevap vermek olanaklı değildir. Ancak genellikle bu bölgenin büyük ameliyatlarında süre ortalama genel cerrahi ameliyatlarından uzundur. Cerrahi işlemin sonucunu ve kalitesini belirleyen süre değil ameliyatta yapılanlardır.

Karaciğer, pankreas, safra yolu ameliyatları sonrası ölüm riski  var mıdır?
Cevap: Bu bölgenin ameliyatlarında -en deneyimli merkezlerde dahi- ameliyat sırasında veya sonrasında belirli bir ölüm riski vardır. Bu risklerin neler olduğu hastaya ameliyat öncesi etraflı bir şekilde açıklanmakta ve aydınlatılmış onamlarda tüm açıklığıyla belirtilmektedir.

Karaciğer, pankreas, safra yolu ameliyatları sonrası hastanede ne kadar süre yatarım?
Cevap: Bunun için kesin bir süre vermek olanaklı değildir. Ancak herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastalar ameliyatın tipine ve hastanın genel durumuna göre 5 ila 10 gün kadar hastanede yatarlar. Bu süre gelişebilecek bazı komplikasyonlarla uzayabilir.

Karaciğer, pankreas ve safra yolu kanserlerinde cerrahi sonrası tüm hastalara kemoterapi uygulanır mı?
Cevap: Kemoterapi kararını bu konuda deneyimli bir medikal onkolog verir. Hastalar ve yakınlarıyla bu tedavi yönteminin ayrıntıları paylaşılır ve karar bu şekilde alınır.