Mide ve Bağırsak Tümörleri

Mide kanseri

 1. Mide kanseri nedir?
  Mide kanseri, midenin epitel dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir.
 2. Mide kanserinin nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?
  Midenin bazı hastalıkları, mide kanserine yatkınlık yaratabilir. Bunlar arasında mide polipleri, atrofik gastrit, pernisiyöz anemi, intestinal metaplazi, hipertrofik gastropati sayılabilir. Hastalığın risk faktörleri arasında diyetle gıda koruyucu nitratların tütsülü gıdaların alınması, erkek cinsiyet ve ailede mide kanseri öyküsü yer alır.
 3. Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Tanı nasıl konulur?
  Hastalığın erken döneminde hastalar genellikle şikayetsizdir ve fizik muayenede genellikle özellik saptanamamaktadır. Bununla birlikte hastalarda karın ağrısı, siyah renkli dışkılamayla ortaya çıkan mide kanaması, iştahsızlık, kansızlık belirtileri, yorgunluk, bulantı-kusma gibi şikayetler görülebilmektedir.
  Mide kanseri tanısında en kesin yöntem gastroskopi (midenin endoskopiyle incelenmesi) ve bu sırada alınan parçanın patolojik incelemesidir.  Bu işlemle beraber karın bilgisayarlı tomografisi, ultrasonografi, endoskopik ultrasonografi gibi ilave incelemeler de uygulanmaktadır.
 4. Mide kanserinin tedavisi nedir?
  Mide kanserinin öncelikli ve en iyi sonuç veren tedavisi cerrahidir. Ameliyatta midede tümörün bulunduğu bölümün ya da midenin tamamının çıkarıldığı teknikler kullanılır. Genellikle mide ile birlikte bazı çevre yapılar ve geniş bir alandaki lenf düğümleri  de çıkarılarak daha geniş onkolojik sınırlar elde edilir. Cerrahi uygulanan hastalarda pekiştirici tedavi olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. Ayrıca bazı hastalarda ameliyat yapma şansı bulunmamaktadır; bu hastalarda kemoterapi veya radyoterapi başlıca tedavi yöntemleri olarak kullanılabilir.

Kalın bağırsak kanseri

 1. Kalın bağırsak kanseri nedir?
  Kalın bağırsak kanseri, kalın bağırsağın epitel dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir.
 2. Kalın bağırsak kanserinin nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?
  Kalın bağırsağın polipleri, kalın bağırsak kanserinin en önemli risk faktörüdür. Bununla birlikte enflamatuvar bağırsak hastalığı, aile öyküsü, yağlı ve posadan fakir diyet ve alkolizm gibi etkenler de kalın bağırsak kanseri risk faktörleri arasında sayılmaktadır.
 3. Kalın bağırsak kanserinin belirtileri nelerdir? Tanı nasıl konulur?
  Kalın bağırsak kanseri sessiz olabilir. Bununla birlikte karın ağrısı, bulantı-kusma, gaz-gaita çıkaramama, makattan kanama, kilo kaybı, karında şişkinlik, dışkı çapında daralma, birbirini izleyen ishal-kabızlık dönemleri gibi şikayetler görülebilmektedir.Tanıda endoskopi (kolonokopi veya rektoskopi) ve biyopsi en kesin sonucu vermektedir. Bununla birlikte bilgisayarlı tomografi, MR, ultrasonografi, endoskopik ultrasonografi gibi yardımcı tanı yöntemleri de kullanılmaktadır. Bazı tümör belirteçleri ve gaitada gizli kan tetkikleri de kalın bağırsak kanseri tanısında yararlı olmaktadır.
 4. Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nedir?
  Kalın bağırsak kanseri tedavisinde tercih edilecek yöntem cerrahidir. Tümörün özelliği ve yerine göre hastalığın bulunduğu bölüm veya kalın bağırsağın tamamı çıkarılır. Ameliyat, bağırsak ile birlikte kalın bağırsağın ilgili tüm lenf düğümlerini içine alan radikal onkolojik sınırlar ile yapılmalıdır. Cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi de uygulanabilir. Bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda bunu aşmaya yönelik cerrahi işlemler veya bağırsak içine stent uygulamaları da kullanılabilir.