Ameliyatlar

  • Karaciğer Ameliyatları
  • Pankreas Ameliyatları
  • Safra Kesesi ve Safra Yolu Ameliyatları
  • Adezyolizis
  • Gastrointestinal Onkolojik Cerrahi